Zadejte výraz který hledáte

obrazek diagram mm

Sankce  Pokuty  Penále

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy 

§247 zákonu 280/2009 Daňový řad

Pokuta do výše 500 000 Kč za:
1. nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo FÚ,
2. nesplnění záznamní nebo jiné evidenční povinnost stanovené daňovým zákonem nebo FÚ.
Pokutu lze uložit nejpozději do tří let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

Pokuta za opožděné podání daňového přiznání 

§250 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád

Pokuta 0,05% denně za opožděné podání daňového přiznání delší než pět pracovních dnů (u vyměřené daně nebo nadměrného odpočtu);
Pokuta 0,01% denně pokud jste měli ztrátu;
Rozsah pokuty: min. 200 Kč maximálně 5 % daně, nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty se stropem max. 300.000 Kč;
Pokuta 5% ze stanovené daně (minimálně však 500 Kč) za nepodané daňové přiznání ani po výzvě z FÚ;

Penále za špatně spočítanou daň

§251 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád

20% + úrok z prodlení (14% + repo sazbа ČNB) pokud se daň doměřuje;
1% pokud se snižuje daňová ztráta;
Pokud se včas podá dodatečné daňové přiznání, penále se neplatí. Zaplatíme jen úrok z prodlení (14% + repo sazbа ČNB).

Pokuta za nepodání kontrolního hlášení

§101g zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

1 000 Kč za dodatečné podání po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně;
10 000 Kč za podání v náhradní lhůtě poté po výzvě FÚ;
30 000 Kč pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení;
50 000 Kč pokud nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě;
≤50 000 Kč pokud na základě výzvy FÚ k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení;
≤500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení §101k ZDPH 235/2004Sb.

Pokuta za podání jinou formou než elektronicky

§247a odst.2 zákona č.280/2009Sb. daňový řád

Pokuta 2000 Kč za podání tvrzení jinou formou než elektronicky (v případě, že elektronická forma je ze zákona vyžadována).
Pokuta ≤50 000 Kč pokud nesplněním této povinnosti (činit podání elektronicky) poplatník závažně ztěžoval správu daní.

Lhůta pro stanovení daně

Lhůta pro stanovení daně činí 3 roky. Počátek prekluzivní lhůty je den, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení.
§148 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád

Pokud nastane některá z těchto událostí, lhůta se prodlužuje:
1. podání nebo výzva ohledně dodatečného daňového tvrzení (+1 rok);
2. daňový subjekt byl ve ztrátě (+5 let);
3. rozhodnuto o stanovení daně (+1 rok);
4. zahájená daňová kontrola (+1 rok);
5. zahájeno řízení o opravném nebo dozorčím prostředku (+1 rok);

Sankce za neodevzdání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ

Pokuta ≤50 000 Kč od ČSSZ
Pokuta ≤50 000 Kč od Zdravotní pojišťovny ČR
Penále 0,05% za každý den ve formě úroků (ČSSZ v případě splátkového kalendáře účtuje 0,025% za každý den)

Zajímá Vás více?


Víte jaké pokuty Vám hrozí za porušení povinností zajištění lékařských prohlídek zaměstnanců? Správnou odpověď najdete v tomto článku: Pracovnělékařské prohlídky

Máte kancelář v bytě nebo v rodinném domě? Přečtěte si zajímavé informace v tomto článku: Kancelář v bytě nebo v domě

logo

ALFATRUST, s.r.o.
IČO: 28435656
DIČ: CZ28435656
Obchodní rejstřík
Identifikátor datové schránky: 23ikmvh

Sídlo společnosti:

Chotěšovská 680/1
Praha 18 - Letňany
Česká republika 190 00
www.alfatrust.cz

Kancelář:

Náchodská 2094/80
Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika 193 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 570 553ikona

ALFATRUST © 2019 | ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ | GDPR | OBCHODNÍ PODMÍNKY